Občianske združenie Slow Food Pressburg vypracovalo v roku 2014 pre Alianciu Stará Tržnica, ktorá organizuje pravidelné sobotné trhy v bratislavskej Starej tržnici, Kódex potravinového trhu. Zámerom bolo vytvoriť jednotné pravidlá, ktoré by prispeli k posilneniu dôvery návštevníkov v kvalitu, čerstvosť a v pôvod ponúkaného tovaru ako i v trhy samotné. Pre samotných organizátorov trhov mali byť tieto pravidlá nápomocné pri výbere a následnej kontrole jednotlivých trhovníkov a tovarov, ktoré ponúkajú. 

O niekoľko rokov neskôr oslovili Slow Food Pressburg farmári a aktivisti z regiónu Hont - Tekov s tým, že by mali záujem organizovať ich gazdovské trhy v zmysle kódexu, ktorý bol základným dokumentom sobotného potravinového trhu "Trh Piac Markt" v bratislavskej Starej tržnici. V roku 2019 sa ku Kódexu potravinových trhov pridal Gazdovský Trh v Bátovciach. 

Pravidelný sobotný trh v Bátovciach si v krátkom čase obľúbili nielen farmári a rodinné manufaktúry z regiónu, ale aj zákazníci zo širokého okolia a bolo len otázkou času kto sa pridá ako ďalší. Medzičasom sa Naše TRHY konajú, zatiaľ len 1x mesačne, aj na Podunajsku, v Kravanoch nad Dunajom a v pokusnom režime aj na Kláštore Bzovík (zatiaľ ešte bez štatútu Náš TRH).

Na jeseň 2021 sme sa ako organizátori troch pravidelných trhov, hlásiaci sa ku Kódexu, zhodli na tom, že nastal čas vytvoriť si komunikačnú platformu, začať zdieľať skúsenosti, informovať a hlavne inšpirovať ďalších, aby sa pridali. 

Vytvárajme spoločne férové odbytové priestory pre drobných pestovateľov, rodinné farmy a manufaktúry, pomáhajme im dostať ich produkty k tým, ktorým záleží na kvalite a pôvode toho, z čoho varia a čo denne konzumujú. 

 Petra Molnárová     Trh Piac Markt,  Bratislava

Je súčasťou výkonného tímu Aliancie Stará Tržnica, v rámci ktorého projektovo zodpovedá za sobotné trhy. Vedie občianske združenie Slow Food Pressburg, ktoré je už 10 rokov súčasťou globálneho hnutia za dobré, čisté a férové potraviny Slow Food.

Monika Slížiková        Gazdovský Trh Bátovce

Je aktívnou súčasťou Miestnej akčnej skupiny Tekov - Hont, v ktorej zastáva funkciu manažéra. Organizačne zastrešuje Gazdovské trhy v Bátovciach a vedie Komunitu Slow Food Gazdovský trh Bátovce.

Marcela Nemcová  Gazdovský Trh Bátovce

Spolu s rodinou hospodári na farme Na Háji v Devičanoch. Pestujú ovocie, zeleninu, liečivé rastliny, chovajú  ovce a včely, spracovávajú vlnu. Okrem práce na farme vedie Gazdovský spolok Hont-Tekov, ktorý sa podiela na organizovaní trhov v Bátovciach a Kalnej n/Hronom.