Zo sveta nielen našich Trhov

Naše TRHY, sú miestom, kam si ľudia prídu nakúpiť kvalitné remeselné potraviny, stretnúť a spoznať nových ľudí, tráviť čas pri dobrom jedle, pití a tráviť čas v príjemnej spoločnosti. Na týchto trhoch môžete ochutnať výnimočné špeciality, spoznať ich výrobcov, rodinné manufaktúry, farmárov, ale i dovozcov takých potravín, ktoré sa u nás nepestujú a...

Zákon č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "zákon o predaji na trhu") ustanovuje povinnosti obcí, fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní...