Kto sa môže stať predajcom na našich Trhoch

05.01.2022

Naše TRHY, sú miestom, kam si ľudia prídu nakúpiť kvalitné remeselné potraviny, stretnúť a spoznať nových ľudí, tráviť čas pri dobrom jedle, pití a tráviť čas v príjemnej spoločnosti. Na týchto trhoch môžete ochutnať výnimočné špeciality, spoznať ich výrobcov, rodinné manufaktúry, farmárov, ale i dovozcov takých potravín, ktoré sa u nás nepestujú a nevyrábajú, ale sa stali súčasťou našich dní. Naše TRHY sú v prevažnej miere potravinovými trhmi, aj keď na nich nájdete aj slovenských výrobcov prírodnej kozmetiky, alebo zopár špecializovaných dovozcov. Nenazývame ich však zámerne "farmárskymi", keďže na nich nepredávajú výlučne farmári. A kto všetko na nich teda predáva?

Pestovatelia zeleniny a ovocia sú z jednej časti fyzické osoby - nepodnikatelia. Pestujú, prírode verným spôsobom, na menších plochách, prebytky svojej úrody (to, čo presiahne ich vlastnú spotrebu) predávajú priamo z dvora, alebo na trhu. V ich ponuke sú často tradičné plodiny, obľúbená sezónna zelenina a ovocie, často aj bylinky a rezané, či črepníkové kvety. Skôr ako sa zaradia medzi trhovníkov, musia sa registrovať na príslušnej  Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (viac informácii o téme "Predaj z dvora" už čoskoro). Máme však aj väčších pestovateľov, ktorí sú samostatne hospodáriacimi roľníkmi (SHR), čo je identická kategória ako živnostník, alebo obchodné spoločnosti prevádzkujúce farmy. V prevažnej miere ide o rodinné farmy.  Predávajú u nás drobní chovatelia hospodárskych zvierat, ktorí sú limitovaní predajom malých množstiev hydiny a králikov, prípadne čerstvých netriedených vajec z voľného výbehu. Medzi vyhľadávaných trhovníkov patria farmári, ktorí na svojich farmách spracovávajú vlastné prvotné suroviny a ich ponuku tvoria finálne produkty ako mlieko, mliečne produkty, čerstvé a zrejúce syry, prípadne čerstvé mäso a mäsové výrobky, za ideálneho stavu čerstvé ryby a výrobky z nich. Obľúbenou súčasťou trhov sú samozrejme medári, bylinkári, ale i hubári, ktorí prichádzajú so sezónnou ponukou. Trh, na ktorom nerozvoniava čerstvý chlieb a rôzne druhy pekárenských výrobkov, na slano i na sladko, by ani nemohol byť "náš". A u nás nájdete aj výtvory cukrárenských majstrov, či čerstvé a sušené cestoviny. Keďže pri ich výrobe prevažuje ručná práca, preferujeme pomenovanie rodinné manufaktúry. V radoch našich trhovníkov nájdete malé rodinné vinohradníctva & vinárstva (pomenovanie je zámerné, keďže uprednostňujeme tých, ktorí obhospodarujú vlastné vinohrady a vyrábajú víno z vlastného hrozna). Na našich trhoch dávame priestor aj špecializovaným, malým dovozcom, kvalitných potravín, ktoré sa stali súčasťou našich jedálničkov (lokálni pražiari kávy, dovozcovia čokolády, exotického ovocia, ale i zeleniny, ktorá sa u nás nedopestuje, prípadne čajov a korenín). Na ich výbere si dávame obzvlášť záležať a prednosť dostávajú tí najlepší. Uprednostňujeme trhovníkov, ktorí vyrábajú kvalitné remeselné potraviny trvalo udržateľným spôsobom!