Slow Food Trhy Zeme

alebo Slow Food Earth Markets je medzinárodná sieť trhov, ktoré fungujú v súlade s princípmi hnutia Slow Food. Hlavnými hrdinami takýchto trhov sú roľníci a remeselní výrobcovia potravín. Predávajú len to, čo sami vyrobia a môžu sa osobne zaručiť za kvalitu svojich produktov.

V stánkoch Trhov Zeme nájdete dobré, čísté a férové potraviny. Produkty sú miestne, sezónne a čerstvé. Boli vyrobené rešpektujúc životné prostredie, dbajúc na ochranu biodiverzity, vychádzajúc z tradícií. Sú ponúkané za férové ceny pre tých, ktorí ich vyrábajú ako i pre tých, ktorí ich kupujú. Trhy Zeme sú miestom na nákup kvalitných potravín a zároveň priestorom na budovanie komunity, výmenu skúseností a vzdelávanie.

Prvý Slow Food Trh Zeme na Slovensku