Zo sveta nielen našich Trhov

Zákon č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "zákon o predaji na trhu") ustanovuje povinnosti obcí, fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní...

Zákon, ktorý stanovuje podmienky pre predaj na trhových miestach určuje, okrem iného, aj povinnosti pre trhovníkov. Predajcovia sú preto povinní: